Page 8 -
P. 8

Vychádza z jeho stavu, a mnohé poškodenia pra-
                               menia aj z nášho prístupu a prípadne vandalizmu.
                               Ako príklad môžeme uviesť rozvodnú skriňu, kto-
                               rá nesúvisí s osvetlením, ale s internetovou sieťou.
                               Okrem celkového zlého stavu má ulomené dvierka
                               s priamym prístupom ku káblom.
                               Z uvedených fotografií rôznych nedostatkov okrem
                               iných faktorov pozorujeme, že nemenej dôležitá je
                               aj vizuálna stránka. Pôsobí na nás odstrašujúco.
                               Pritom mnohokrát sú riešenia na rýchlu obnovu
                               veľmi jednoduché a nenáročné.

                               Zhrnutie
                               Keďže sieť osvetlenia vo Veľkej obsahuje mnoho
                               prvkov, určite sa nám nepodarilo obsiahnuť všetky
                               nedostatky, ktoré by sa mohli opraviť. Z vybrané-
                               ho však usudzujeme, že daný stav nie je bezpečný
                               a vyžaduje si diametrálne iný pohľad ako doteraz.
                               Taktiež zásadnú zmenu. Možno takú, ktorá by vy-
                               riešila množstvo problémov naraz, s tým aby boli
                               všetky prvky osvetlenia pravidelne kontrolované a
                               spravované.          ošúchaná farba stĺpu, Velické námestie                                 osvetlenie priechodu pre chodcov, Široká ul.

                               Ako príklad pozitívnych krokov obnovy osvetlenia
                               vo Veľkej môžeme uviesť priechody pre chodcov na
                               frekventovaných miestach pri školách.
                               Kvalitné verejné osvetlenie významne ovplyvňuje
                               atmosféru každého mesta. Môže aj šetriť financie.
                               Spriehľadňuje verejný priestor, vďaka čomu sa oby-
                               vatelia cítia bezpečnejšie. Je mnoho možností ako
                               sa dá zefektívniť a racionalizovať. To podstatné je
                               však na nás všetkých, aby sme dokázali spoločne
                               upozorňovať na to, aby prostredie, ktoré tvorí náš
                               domov, bolo krajšie.                         (red.)

          stav stĺpu osvetlenia, Scherfelova ulica        08
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12