Page 3 -
P. 3

Poďakovanie


        Vydavateľstvo časopisu Veľká aj za všetkých čita-
        teľov tohto periodika úprimne ďakuje podpore Pre-
        šovského samosprávneho kraja za poskytnutnú

        finančnú pomoc pri jeho tvorbe a realizácii. Vďaka
        tejto pomoci sme mohli aj tento rok pripraviť nové
        vydania tohto časopisu v bezplatnej službe a ne-
        zmenenej forme.
        Ďakujeme...

          Spojená distribúcia


        Radi by sme upozornili všetkých čitateľov na zme-
        nu v distribúcii časopisu Veľká. Distribúcia čísla
        04/2022 bude spojená s predošlým vydaním 02-
        03/2022. Zmena je spôsobená zmenou dodávateľa
        roznosov do schránok. Ostatné vydania budú dor-
        učované ako obvykle. Ďakujeme za pochopenie.


                Oznam


        Z dôvodu rekonštrukcie je horné (severné) parko-
        visko na cintoríne od 6. 9. 2022 uzatvorené. Hlavné
        parkovisko pri Dome smútku je plne k dispozícii.                                                    03
   1   2   3   4   5   6   7   8