Page 9 -
P. 9

Cukráreň Domenico
           vo Veľkej má 30 rokov
        Ako malí chlapci vo Veľkej sme sa radi šibalsky pozerali do okien starých neobývaných
        domov. Medzi ne patril aj krásny rozprávkový domček na rohu ulíc vo Veľkej, v ktorom
        neskôr vznikla cukráreň. Keď sme do nej prvýkrát vošli, bola diametrálne iná ako tie
        ostatné. Páčilo sa nám to. Dýchala na nás svojou atmosférou a mnohokrát sme v nej
        ochutnali rôzne sladkosti, ktorých sme nikdy nemali dosť. Toto spojenie prostredia
        a chutí sme si hneď zamilovali. Odvtedy už ubehlo 30 rokov a cukráreň Domenico sa
        stala stálym obľúbeným miestom pre nás všetkých. Sme preto radi, že do aktuálneho
        vydania časopisu Veľká prijal našu žiadosť o rozhovor jej majiteľ p. Igor Ľudma, ktorý
        nám v pútavom rozhovore prezradil zaujímavé informácie aj o jej vzniku.
          Cukráreň Domenico, Poprad-Veľká
        Cukráreň Domenico práve oslavuje 30-te narode- plexnej obnovy tohto územia, kedy mali pôvodné
        niny. Vedeli by ste nám priblížiť obdobie, kedy  staré domy na ulici Fraňa-Kráľa asanáciou ustúpiť
        vzniklo?                    bytovým domom. Dobre vieme, že aj vo Veľkej sú
        Úplne na začiatku to bolo o tomto dome, v kto- miesta, ktoré stratili svoj pôvodný historický ráz.
        rom sa nachádzame, ktorý sme kúpili v roku 1990 a  Našťastie to boli len obavy a k realizácii prestavby
        chceli sme v ňom bývať. Bol to skoro 300 rokov sta- už našťastie nikdy nedošlo.
        rý sedliacky dom s bohatou históriou modrotlačia- Dom sme postupne zrekonštruovali. Keďže to bolo
        renskej manufaktúry a so zachovaným pôvodným  obdobie zmien po nežnej revolúcii, ktorá v mnohom
        vzhľadom.                   ovplyvnila aj naše životy, spoločne sme sa rozhodli,
        Určitou obavou pre nás boli vtedy myšlienky kom- že začneme podnikať.


                                                    09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12