Page 2 -
P. 2

Na úvod...

        Milí priatelia,
        úvod tohto vydania časopisu Veľká by sme venovali jednému príbehu.
        Istý pán prechádzal okolo tábora pre slony a náhodne si všimol, že slony nie sú v klietkach alebo držané
        pomocou reťazí. Všetko, čo im bránilo v úteku z tábora, bol malý kúsok tenkého lana, priviazaný k jednej z
        ich nôh. Keď sa muž pozeral na slony, bol úplne zmätený, prečo jednoducho nepoužijú svoju veľkú silu na
        pretrhnutie lana a útek zo zajatia. Pokojne to mohli urobiť, no namiesto toho sa o to vôbec nepokúsili. Muž
        bol veľmi zvedavý a chcel vedieť odpoveď. Spýtal sa teda neďalekého pána, ktorý sa o slony staral: prečo
        tam len tak stoja a nikdy sa nepokúsili utiecť? Hneď aj dostal odpoveď. „Keď sú veľmi malé, používame na
        ich viazanie povraz rovnakej veľkosti. Ako vyrastajú, sú naučené veriť, že sa nemôžu odtrhnúť. Veria, že
        lano ich zadrží, takže sa nikdy nepokúšajú vyslobodiť.“
        Aké je ponaučenie z tohto príbehu?
        Bez ohľadu na to, ako veľmi sa vás svet snaží zadržať, vždy pokračujte s presvedčením, že to, čo chcete
        dosiahnuť, je možné. Viera, že sa môžete stať úspešným, je najdôležitejším krokom k dosiahnutiu úspechu.
                                                  redakcia

        Časopis Veľká je dostupný na miestach:

                                  Drink & Decor
          BEST MEDIA spol. s r. o., MIXX Železiarstvo Velické námestie 1188/42, 058 01  Bratská jednota baptistov
         Na letisko 57, 058 01 Poprad-Veľká Na letisko 62, 058 01 Poprad-Veľká Poprad-Veľká Jahodná 3895/5, 058 01 Poprad-Veľká
                                MUDr. Katarína Dobríková,  FELKA café & brew bar
         Lavender Penzión & Reštaurácia Vinotéka u Migľanca ambulancia - čakáreň Na letisko 2089/19, 058 01 Poprad -
        Na letisko 109, 058 01 Poprad-Veľká Fraňa Kráľa 44, 058 01 Poprad-Veľká Teplická 2194/8, 058 01 Poprad - Veľká  Veľká
                               Evanjelický a. v. kostol Svätej Trojice Cukráreň Domenico
           PENZIÓN TATRY     Scherfelov dom  Juraja Tranovského 8, 058 01 Po- Farbiarska 1208/2, 058 01
        Na letisko 72/A, 058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 36, 058 01 Poprad-Veľká prad-Veľká Poprad-Veľká
        Mestská informačná kancelária Poprad  Pohrebno-cintorínske služby,  Rímskokatolícky kostol sv. Jána
         Námestie svätého Egídia 43/86,  s.r.o. Poprad, Fraňa Kráľa 84,  Evanjelistu Cat Café Club Poprad
           058 01 Poprad    058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 16, 058 01 Poprad-Veľká Scherfelova 8, 058 01 Poprad-Veľká
                        Monato     Základná škola s materskou školou
            Ján Hrončák   Fraňa Kráľa 2063/50, 058 01 Po- Aurela Viliama Scherfela, Fraňa Kráľa Lekáreň Harmonia, Scherfelova 1377/2,
        Scherfelova 105, 058 01 Poprad-Veľká       2086/2, Poprad-Veľká  058 01 Poprad-Veľká
                       prad-Veľká
        VEĽKÁ
        dvojmesačník, poradové číslo - dvojčíslo: 02 a 03, ročník: V., vydanie: MAREC/APRÍL, MÁJ/JÚN, dátum vydania: 28.07.2022, nepredajné!,
        náklad: 3000 ks, Doručované bezplatne do poštových stránok Poprad - Veľká, ISSN 2585-8602, EV 5626/18
        Vydavateľ - kontakt: BEST MEDIA spol. s r. o., Na letisko 57, 058 01 Poprad-Veľká, tel.: 0915 77 22 99, IČO: 43967388, info@bestmedia.sk, www.bestmedia.sk,
        Objednávky inzercie: info@bestmedia.sk, 0915 77 22 99; Informácie o časopise: www.velka.sk, velka@velka.sk, www.facebook.com/velka.sk;
        Autor textov a zdroje: kolektív autorov BEST MEDIA spol. s r. o.; Fotografie, grafický návrh, tlač a distribúcia: BEST MEDIA spol. s r. o., Ján Hrončák;
        Autor fotografie na obálke: Ján Hrončák; Preklad a jazyková úprava: Judita Beláková;
        (c) 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - Ján Hrončák, BEST MEDIA spol. s r. o.

        02
   1   2   3   4   5   6   7