Page 5 -
P. 5

Spomienkové stretnutie        obetiam 2. svetovej vojny

            „Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás.“
                                         Platón (428 – 328 pr. n. l.)
        30.septembra 2022 bola o 12:00 hodine v parku na Velickom námestí zorganizovaná
        Klubom Veličanov pietna spomienka obetiam II. sv. vojny.
        Miestom spomienky bolo už tradične priestranstvo pri pamätníku obetiam vojny od akad. maliara Michala
        Trembáča. Zúčastnených privítal predseda Klubu Veličanov Milan Hámor s pútavým príhovorom o paralere
        vtedajších vojnových čias s dneškom. Aj napriek veľkému poučeniu a mnohých svedectvách o hrôzach
        vojny, žijeme aktuálne v dobe, kedy je vojnový konflikt blízko našich hraníc. Ako je možné, že mnoho politi-
        kov aj svetových mocností sa z vojen nepoučili a ticho ich schvaľujú, ako nástroj udržania a presadzovania
        svojej moci?

         Musíme si klásť otázku, prečo nám mocní tohto sveta stále rozprávajú o mieri, a pritom vynakladajú
        viac ako 50% zdrojov planéty na zbrojenie? Musíme sa pýtať, kto sú tí mocní tohto sveta, kto sú hlavy
                   štátov a monarchií, ktorí o tomto svete rozhodujú? úryvok z príhovoru Milana Hámora

        Spomienky sa aj napriek upršanému počasiu taktiež zúčastnili pedagógovia a žiaci Základnej školy s ma-
        terskou školou Aurela Viliama Scherfela, bývalý predseda Klubu Veličanov Milan Sobanský, Peter Trembáč,
        viceprimátor Ing. Ondrej Kavka a mnohí obyvatelia Veľkej.                                         (red.)

                                                    05
   1   2   3   4   5   6   7   8