Page 4 -
P. 4

Milí priatelia a obyvatelia Veľkej,
        už tradične sme vám k vianočným sviatkom a k novému roku pripravili darček, kalendár na rok 2023 s
        peknými ilustráciami z Veľkej. Listy kalendára sú tlačené na matnom papieri vo veľkosti A3. Kalendár je
        závesný, so špirálovou väzbou vo vrchnej časti. Môžete si ho objednať prostredníctvom správy na FB, tele-
        fonicky na čísle 0915772299, e-mailom na adrese: velka@velka.sk, prípadne osobne v reklamnej agentúre
        BEST MEDIA vo Veľkej. Kalendár je dostupný aj v predajni Drink & Decor na Velickom námestí, v Scherfelo-
        vom dome na Scherfelovej ulici a v Mestskej informačnej kancelárii na Námestí sv. Egídia v Poprade. Cena
        kalendára je 14,- EUR. O začatí predaja budeme vopred informovať na sociálnych sieťach.
        Kúpou tohto kalendára podporíte vydávanie časopisu Veľká.


        04
   1   2   3   4   5   6   7   8